Comptabilitat pràctica

Loading Events
  • This event has passed.

Formació pràctica enfocada a la comprensió i interpretació de la comptabilitat.

Moltes vegades deixem en mans d’externs la comptabilitat del nostre negoci però no hem d’oblidar que és un puntal indispensable per a la presa de decisions estratègiques.

En aquesta formació aprendrem en què consisteix el cicle comptable i com es desenvolupa de manera que tindrem coneixements per a poder donar suport a la nostra presa de decisions.

Formació teòric-pràctica i en grup reduït per a un major aprofitament.

OBJECTIUS

Aprendre a realitzar la comptabilitat d’un negoci. (Nivell inicial)

CONTINGUTS ORIENTATIUS

NORMALITZACIÓ I VERIFICACIÓ COMPTABLE.

a. El Pla General de Comptabilitat. i. marc conceptual.ii. Els comptes anuals iii. principis comptables b. Definicions i relacions comptables i. Grup 1: Finançament bàsic ii. Grup 2: Actiu no corrent iii. Grup 3: Existències iv. Grup IV: Creditors i deutors per operacions comercials v. Grup V: Comptes financers va venir. Grup VI: Compres i despeses vii. Grup VII: Vendes i ingressos.
EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT a. El Patrimoni empresarial b. Les masses patrimonials c. La comptabilitat. Definició i objectius. d. Els fets comptables e. la compta f. Parts i funcions del compte g. La partida doble h. Funcionament dels comptes i. els assentaments.
EL CICLE COMPTABLE a. Assentament d’obertura b. Llibre diari i llibre major c. El Balanç de comprovació de sumes i saldos d. Correccions i assentaments de final d’exercici i. Correcció del compte de mercaderies ii. Correcció del valor real de l’immobilitzat e. Obtenció del resultat de l’exercici f. Balanç de situació final i tancament de comptes.
COMPTABILITAT DE L’IVA a. Definició de l’IVA b. característiques c. Conceptes legals del règim general d. tipus impositiu e. Operacions no subjectes a l’IVA. Exempcions. f. Obligacions dels subjectes passius. g. Quadre de comptes. h. Liquidació de l’IVA.

June 06 2019

Details

Date: June 6, 2019
Time: 16:00 - 19:00
Event Categories:
Event Tags:
Website: Visit Event Website

Venue

GoOn Training

Calle de Joanot Martorell, 15,
Vila-Seca, Tarragona 43480 Espanya

+ Google Map

Phone:

652 355 769

Visit Venue Website

Organizer

Go On Training
Phone: 652 355 769
Email:
Website: Visit Organizer Website