URV Emprèn – Emprenedoria al sud de Catalunya

URV Emprèn

Què és URV Emprèn

La xarxa URV Emprèn és la forma com s’implanta la teoria de la “triple hèlix” a les comarques del sud de Catalunya. Així, per fomentar i desenvolupar l’emprenedoria cal que la iniciativa privada, les administracions i les universitats actuïn de forma coordinada.

Des de l’any 2012, la Universitat Rovira i Virgili promou i lidera aquesta plataforma que vol ser el punt de trobada on conflueixen els esforços de totes les organitzacions que s’interessen per propagar la cultura emprenedora a la demarcació de Tarragona.

La Xarxa facilita la coordinació i la gestió de les activitats relatives al foment de l’emprenedoria i la creació d’empreses que un bon nombre d’entitats duen a terme al conjunt del territori. En definitiva, pretén estimular el dinamisme del teixit empresarial, promou la innovació, la creació d’ocupació i l’enfortiment de l’economia local.

Sensibilització

Fomentar l’interès per l’emprenedoria a tots els col·lectius: Pimes, emprenedors, autònoms i estudiants.

Assessorament

Acompanyament als emprenedors en la creació, l’avaluació i implantació del seu projecte emprenedor.

Formació i recerca

Coneixements necessaris per a futurs empresaris i persones emprenedores del sud de Catalunya.

Divulgació

Difusió de temes relacionats amb l’emprenedoria i la creació d’empreses.

URV Emprèn: equip

Xavier Càmara
Director de la Càtedra URV d’Emprenedoria i Creació d’Empreses.

Lourdes Jané
Directora del CTTi de la Fundació URV i Responsable de la Unitat de Valorització de la URV.

Inmaculada Vázquez
Suport als projectes emprenedors i a la Càtedra d’Emprenedoria.

Rebeca Martin
Tècnic de suport de la Càtedra URV d’Emprenedoria i Creació d’Empreses.

Sandrine Gonzales
Tècnic de suport de la Càtedra URV d’Emprenedoria i Creació d’Empreses.

Bernardino García
Tècnic de la Unitat de Valorització de la URV i promotor de la Propietat Industrial, Intel·lectual i Emprenedora.

Sira Duran - URV Emprèn

Sira Duran
Tècnic de la Unitat de Valorització de la URV i promotor de la Propietat Industrial, Intel·lectual i Emprenedora.

Mèrcè Carod Ceperuelo - URV Emprèn

Mercè Carod
Tècnic de la Unitat de Valorització de la URV i promotor de la Propietat Industrial, Intel·lectual i Emprenedora.

URV Emprèn: entitats associades

Són moltes les institucions que es preocupen de crear la cultura emprenedora i de sensibilitzar les persones interessades en descobrir nous horitzons i aprofitar les oportunitats. L’emprenedoria avui és un fenomen d’interès general.

El conjunt de les institucions que compartim aquest objectiu formem un ecosistema divers que facilita el procés de gestació i creació de nous projectes econòmics i/o socials, des de la seva fase prenatal fins a una dilatada postnatalitat.

En aquest context hi coincidim totes les administracions públiques (Generalitat de Catalunya, Diputació, Consells Comarcals, Ajuntaments, Organismes autònoms municipals, etc.), entitats privades (entitats financeres, patronals, sindicats, Cambres de Comerç, joves cambres, Creu Roja, empreses, acceleradores, fons d’inversió, xarxes d’inversió, etc.) i les universitats que aporten la transferència del seu coneixement i els fruits de la recerca.

Concretament, URV Emprèn incorpora l’activitat de la  Càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses de la Universitat Rovira i Virgili, el Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi) de la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili, entitats públiques i privades del territori com la Diputació de Tarragona, Ajuntaments, Consells Comarcals, Cambres de Comerç, les patronals CEPTA i PIMEC; i els 15 vivers d’empreses municipals de la demarcació, a més d’organitzacions com SECOT, la Jove Cambra i la Creu Roja.

tarragona-impulsa