Comptabilitat analítica i generació d’escenaris per a la sostenibilitat econòmica

Comptabilitat analítica i generació d’escenaris per a la sostenibilitat econòmica