Platges i Rutes 365 dies

Platges i Rutes 365 dies

L’Ajuntament del Vendrell, a través de l’Eina, ha posat en marxa el programa ‘Platges i Rutes 365 dies’, subvencionat mitjançant la Línia B del Programa integral de foment de l’emprenedoria, orientada al creixement i basada en la innovació, la tecnologia i els nous models de negoci des de les fortaleses dels territoris. Està impulsat pel Departament d’Empresa i Coneixement, a través de Catalunya Emprèn, i cofinançat pel Fons Social Europeu.

A través d’aquesta iniciativa es busca aconseguir un millor aprofitament de les platges i rutes durant tot l’any i aconseguir l’èxit que tenen durant l’època estival. A través de la innovació i les noves tecnologies, s’han obert infinites possibilitats per desenvolupar nous models de negoci.

L’objectiu és desenvolupar idees de negoci que permetin explotar les platges i les rutes tot l’any i plasmar-les en respectius plans d’empresa i  una vegada finalitzat el programa, es trobin en disposició d’executar-se, si els emprenedors ho consideren oportú.

El programa tambien ofereix la possibilitat de formació específica i de qualitat en innovació, noves tecnologies, turisme i empresa, així com tutories individualitzades per a cada projecte emprenedor. El programa està 100% subvencionat, ademas d’oferir ajudes per l’allotjament d’aquells emprenedors que siguin de més lluny i necessitin quedar-se a la zona durant la formació. Les places estan limitades a 31 persones.