Mesures del Pla de xoc econòmic amb motiu del COVID-19 pel Govern d’Espanya

Mesures del Pla de xoc econòmic amb motiu del COVID-19 pel Govern d’Espanya

Mesures de Protecció dels llocs de treball:

– Per als treballadors a sou, es permetrà reduir la jornada fins al 100% per atendre les necessitats de conciliació i cures, derivades d’aquesta crisi.

– S’estableix el teletreball com a mesura de flexibilitat principal, quan les circumstàncies ho permetin.

– Promourem els ERTEs mitjançant la seva flexibilització.

– Els ERTEs causats pel COVID-19 seran considerats de força major i els treballadors tindran dret a la prestació contributiva per atur.

– En cas d’ERTEs, s’exonerarà l’empresari de les aportacions de les quotes de la Seguretat Social.

– Flexibilitzar l’accés al cessament d’activitat per als autònoms i el cobrament de la seva prestació en cas de dificultats econòmiques.

Mesures de suport a les empreses:

– Creació d’una línia d’avals i garanties públiques de fins a 100,000 Milions de € per mobilitzar entre 150.000 i 200.000 Milions en la nostra economia.

– Línies d’avals addicionals de 2.000 Milions de € per a empreses exportadores i PIMES.

– Mesures per facilitar la reestructuració de crèdits a explotacions agràries afectades per la sequera.

– Programes de suport a la digitalització i l’I+D de les PIMES, que facilitaran la implementació del teletreball.

– Règim específic de suspensió de contractes públics, amb ampliació de terminis i compensació de salaris, per evitar la pèrdua de llocs de treball.

– Impedir, mitjançant una reforma normativa, que empreses de països de fora de la UE puguin controlar entitats espanyoles en sectors estratègics.

Mesures de suport a les famílies vulnerables:

– 600 Milions de € per serveis socials amb especial atenció a les persones grans i dependents.

– Protecció dels subministraments d’energia i d’aigua, garantint els serveis públics essencials.

– Garantirem els serveis de telecomunicacions.

Mesures de suport a la investigació científica:

– 30 Milions de € per dotar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas i al Instituto de Salud Carlos III dels recursos precisos per fer front a aquesta emergència sanitària.

Podeu trobar la informació sobre aquestes mesures al detall, a la web del Govern:
s://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/170320-pg-consejo.aspx