Mesures de suport a pimes i autònoms a Tarragona

Mesures de suport a pimes i autònoms a Tarragona

Informació sobre tots els ajuts i mesures que es posin en marxa per donar suport a tots els negocis obligats a tancar o que vegin reduïda la seva facturació pels efectes del coronavirus

Totes les mesures estan ordenades segons l’Administració que les ofereix.

AJUNTAMENT

1. No es cobrarà la taxa de terrasses i ocupació de via pública a bars i restaurants mentre duri l’obligatorietat de tancament d’aquestes activitats.

2. No es cobrarà la taxa de la brossa als establiments obligats a tancar segons el Reial decret 463/2020, de 14 de març.

3. Es garanteix el cobrament a tots els treballadors i treballadores de les empreses contractades per l’Ajuntament, independentment de la situació d’activitat en què es trobin.

4. Es preveu retardar el termini de cobrament obligatori de taxes i impostos municipals en funció del que duri l’Estat d’alarma.

GENERALITAT

Compensació de pèrdues per al treball autònom a Catalunya

Qui la pot sol·licitar: persones físiques que siguin treballadores autònomes

Requisits: estar donat d’alta al RETA de la Seguretat Social, tenir domicili fiscal en un municipi de Catalunya, desenvolupar una activitat obligada al tancament segons el Reial decret 463/2020, de 14 de març, que puguin acreditar una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació i que no disposin de fonts d’ingressos alternatives.

Criteri per acreditar pèrdues: Es compararan els beneficis del mes de març de 2020 i 2019. En cas que l’antiguitat del negoci sigui inferior a 1 any es tindrà en compte la mitjana mensual de beneficis.

Import: màxim de 2.000 €

Avís: El procediment de concessió serà per concurrència competitiva fins a esgotar la partida. Aquest ajut serà incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvencions per la mateixa finalitat.

Nota: en els propers dies la Direcció de Treball autònom informarà sobre com tramitar la sol·licitud.

Font: DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

ESTAT

1. Prestació extraordinària per autònoms

Qui la pot sol·licitar: Treballadors autònoms

Requisits: ser propietari d’un negoci que hagi estat obligat a tancar pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, o bé pugui acreditar que la seva facturació s’ha reduït com a mínim el 75%.A més, s’ha d’estar donat d’alta al RETA i al corrent de pagament en les cotitzacions a la Seguretat Social.

Durada: 1 mes amb possibilitat d’ampliació fins al darrer dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma.

Import: Per qui hagi cotitzat més de 12 mesos l’import de la prestació serà l’equivalent al 70% de la base reguladora.

Per qui hagi cotitzat menys de 12 mesos, l’import serà el 70% de la base mínima del seu col·lectiu d’activitat.

Observacions: Qui pugui mantenir activa l’activitat amb pèrdues de mínim el 75% podrà compatibilitzar la prestació amb l’activitat. També és compatible sol·licitar un ERTE pel personal contractat i alhora sol·licitar la prestació extraordinària per autònoms.

On s’ha de tramitar: cada treballador autònom ho ha de sol·licitar a la seva mútua de treball.

Avís: Per poder sol·licitar la prestació s’ha d’estar donat d’alta al RETA. El temps que es cobri la prestació també comptarà com a temps cotitzat.

2. Moratòria de pagament hipoteques de l’habitatge habitual

Els treballadors autònoms que hagin de cessar la seva activitat o demostrin pèrdues de mínim el 75% de la facturació podran sol·licitar la moratòria en el pagament de la hipoteca.

3. Línies d’avals per autònoms i empreses

El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació digital atorgarà avals al finançament concedit per entitats de crèdit i establiments financers de crèdit a empreses i treballadors autònoms.

4. Suspensió dels terminis en l’àmbit tributari

Se suspenen els terminis de pagament de deute tributari i venciment de terminis i fraccions d’acord d’ajornament i fraccionament ja concedits.

Fonts de les 4 línies estatals: Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.