Ajuts ACTIVA STARTUPS. Pla de Recuperació Transformació i Resiliència

Loading Events
 • This event has passed.
ajuts autònomes coronavirus

En data 22 de desembre s’han publicat les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a impulsar la innovació a través de la iniciativa Activa Startups, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 • Aquesta iniciativa s’articula a través de convocatòries que podran incloure 2 tipus d’ajuts:
  • 1.- ajut econòmic en forma de subvenció (màxim 40.000€)
  • 2.- ajut en espècie: programa d’acompanyament a les empreses beneficiàries: assessorament individualitzat i sessions grupals de formació específica. (màxim 10.000€)

Les quanties corresponents es determinaran en cada convocatòria

La intensitat de l’ajut serà del 100% de l’import brut dels costos subvencionables del projecte, amb els màxims esmentats

Els ajuts tenen la consideració d’ajuts de mínimis i són compatibles amb altres subvencions

 • L’àmbit d’aplicació geogràfic és tot el territori espanyol (cada convocatòria regularà l’àmbit geogràfic d’aplicació concret)
 • Règim de concessió dels ajuts: concurrència competitiva
 • Els ajuts es gestionaran a través de l’EOI www.eoi.es

Resum de les principals característiques dels ajuts:

 • Beneficiaris:
  • Startups: empreses de recent creació (menys de 5 anys des de la seva inscripció al Registre Mercantil, o 7 anys en cas d’empreses de biotecnologia, energia o industrial que compleixin els requisits establerts a l’art.1 de les bases)
  • Pimes:  sempre i quan en el projecte participi una startup

Nota: Han de tenir domicili fiscal i principal  centre operatiu a Espanya. Cada convocatòria detallarà les empreses que poden ser beneficiàries, podent acotar la convocatòria a empreses de recent creació, empreses consolidades o consorcis d’ambdues.

 • Finalitat dels ajuts: afavorir la innovació de pimes i startups impulsant la digitalització i la participació en projectes col·laboratius.
 • Període subvencionable: el que s’estableixi en cada convocatòria.
 • Tipus de projectes i actuacions subvencionables:
  • Projectes d’innovació en matèria de transformació digital, desenvolupament i incorporació de tecnologies emergents (IA, IoT, Big Data, computació d’alt rendiment, computació en el núvol, blockchain, processament de llenguatge natural, ciberseguretat, biometria i identitat digital, biotech i Medical devices, robòtica computació quàntica, analítica avançada de dades, tecnologia de cadena de blocs, realitat virtual i augmentada, impressió 3D i fabricació additiva, algoritmes verd o nanotecnologia)
  • Tipologies d’actuació:
 1. Projectes de generació d’innovació a través de la resolució de reptes tecnològics d’empreses, sectors, ciutats i/o missions que serveixin per trencar bretxes salaries, generacionals i territorials
 2. Actuacions d’assessorament en matèria d’innovació en l’àmbit tecnològic, amb l’objecte de donar resposta a reptes plantejats per empreses que cerquen la innovació oberta mitjançant solucions basades en tecnologies disruptives
 3. Actuacions encaminades a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per a desenvolupar nous productes, processos o serveis, o permetin millorar considerablement els ja existents
 4. Actuacions de demostració, adaptació i personalització de diverses tecnologies, proves i experimentació amb tecnologies digitals, transferència de coneixements i tecnologia, test de validació, proves de concepte, producció de prototips, etc.
 • Despeses subvencionables:
  • Costos directes d’execució: costos de personal de l’empresa beneficiària, costos d’instrumental i material inventariable, lloguer d’instal·lacions, despeses d’allotjament, locomoció i viatges vinculats al projecte, despeses de contractació de serveis d’assessorament i suport en matèria d’innovació, despeses derivades de l’informe d’un auditor.
  • Costos indirectes:  càlcul en base al 15% dels costos directes del personal

Més informació:

Bases ajuts: Activa Startups del MINCOTUR: Disposición 21192 del BOE núm. 305 de 2021

Notícies: https://www.eoi.es/es/noticias/industria-pone-en-marcha-el-programa-activa-startups-que-ofrece-las-pymes-ayudas-de-40000-euros-para-mejorar-su-innovacion

January 27 2022

Details

Start: January 27, 2022 @ 08:00
End: March 31, 2022 @ 17:00
Event Categories:
Website: Visit Event Website

Venue

Acció

C. General Contreras, 4
Tarragona, Tarragona 43004 Espanya

+ Google Map

Organizer

Acció
Phone: 977 25 17 10
Email:
Website: Visit Organizer Website