El El 55% de les pimes industrials catalanes han incrementat les seves vendes durant 2018

les pimes industrials catalanes han incrementat les seves vendes durant 2018

El El 55% de les pimes industrials catalanes han incrementat les seves vendes durant 2018

Segons l’enquesta de PIMEC, el 43% de les empreses han obtingut millors resultats que en 2017 i només un 19% del sector ha notat una certa desacceleració.

L’any 2018 ha tornat a ser positiu en termes globals per a la pime industrial catalana. El 55% de les empreses ha incrementat les seves vendes, el 43% ho ha fet amb uns números globals millors que els de 2017 i només un 19% ha notat una certa desacceleració. Així ho indica l’enquesta que avui ha presentat PIMEC sobre l’evolució del sector industrial en 2018 i les perspectives per a 2019.

El president de PIMEC, Josep González, ha assegurat que aquestes dades reflecteixen que “les pimes catalanes continuen gaudint d’un bon estat de salut, malgrat les previsions pessimistes que en PIMEC mai vam creure”. En aquest context, González ha afegit que “tenim el repte i la responsabilitat de seguir pel bon camí, però per a aconseguir-lo necessitem un funcionament normal de l’economia”, i això passa “per tirar endavant els Pressupostos Generals de l’Estat i, també, els de la Generalitat”.

Més venda i exportació

Més de la meitat de les pimes industrials –el 55%– han incrementat les seves vendes, mentre que un 21% les han disminuït. Aquest saldo de variacions (incremento – disminució) és positiu en un 34% i, encara que és 10 punts percentuals inferior al de 2017, continua sent un valor que il·lustra la consolidació de la recuperació del sector que es va produint al llarg dels últims anys. Per part seva, un 53% de les empreses han augmentat les exportacions, a pesar que el mercat interior català encara és la principal destinació de les vendes amb un 44% del total.

Augment de les plantilles en un 2,6%

Un 47% de les petites i mitjanes empreses industrials han incrementat les seves plantilles durant 2018, mentre que només un 13% les han disminuït. D’aquesta manera, l’ocupació ha generat un saldo positiu del 34%, una xifra nou punts superior a la que es va registrar en 2017. Així doncs, segons l’enquesta de PIMEC, les pimes industrials han augmentat les seves plantilles en un 2,6%. Quant a les empreses que han invertit, un 64% de les pimes industrials han augmentat la seva inversió en 2018 i només un 15% l’han disminuït. El saldo (49%) ens indica que pràcticament la meitat d’elles ha invertit més que l’any anterior.

Millors resultats que en 2017 i optimisme en les previsions

Els resultats de l’any 2018 per a les pimes industrials han estat globalment millors que els de 2017. El 43% del sector ha obtingut millors resultats, mentre que el 33% s’ha mantingut respecte de l’any passat i un 24% ha empitjorat. El saldo entre millors i pitjors resultats (19%) és inferior al de 2017, any en què es va xifrar en un 26%. Les perspectives en relació amb l’activitat global també són optimistes: un 58% creu que aquesta augmentarà, mentre que només un 7% creu que disminuirà.

En l’enquesta d’aquest any s’han incorporat dues preguntes específiques sobre la desacceleració; concretament, s’ha preguntat a les empreses si l’han notat en aquests últims mesos en forma de disminució de comandes. Així, un 81% del sector no ha notat la desacceleració en cap cas, davant un 19% que sí que ho ha fet.

Notícia publicada a Pimec