Corporate venturing’ com a estratègia de creixement per a la startup

Corporate venturing’ com a estratègia de creixement per a la startup

El corporate venturing és una estratègia d’innovació oberta, utilitzada per les empreses per trencar el seu statu quo o seguir al mercat de forma competitiva. Des del punt de vista de la start-up, participar en un programa de corporate venturing és l’oportunitat de tenir accés a finançament, recursos físics i tecnològics, xarxes de contacte, penetrar al mercat i adquirir formació i coneixement.

Ponentes

Yakelin Tobón, Tècnica de suport d’Emprenedoria Càtedra URV d’Emprenedoria

Colaboradores

Universitat Rovira i Virgili