L’expansió de l’economia col·laborativa: Noves formes de fer negocis amb Aracoop

L’expansió de l’economia col·laborativa: Noves formes de fer negocis amb Aracoop

aracoop és un programa marc de cooperació público-privada, promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb la participació de la Confederació i les Federacions de cooperatives i La Confederació empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb la col·laboració de més de 100 institucions públiques i privades implicades en la creació i creixement d’empreses de l’economia social i cooperativa.

aracoop posa en valor l’economia social i cooperativa com a model empresarial estratègic i transformador de realitats socials.

aracoop és un compromís i una vocació compartides per reforçar, promoure i ampliar les empreses de l’economia social i cooperativa mitjançant un pla d’activitats per posicionar-les com un model empresarial clau en l’economia del segle XXI.

aracoop és una suma de voluntats que aplega més de 100 entitats i institucions que comparteixen objectius i sumen voluntats per fomentar la creació i creixement de l’economia social i cooperativa.