Subvencions per a projectes singulars

Loading Events
  • This event has passed.
Subvencions per a projectes singulars, la xarxa d’ateneus cooperatius i projectes aracoop, per fomentar l’economia social i el cooperativisme

Concessió de subvencions a projectes singulars, la xarxa d’ateneus cooperatius i projectes aracoop, per al foment de l’economia social i del cooperativisme, d’acord amb les línies següents:

Podran sol·licitar les subvencions les entitats constituïdes legalment amb establiment operatiu a Catalunya, depenent de cada línia de subvenció:

  • Ens locals.
  • Empreses cooperatives o societats laborals, i les seves estructures representatives, reconegudes com a tals en la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives.
  • Associacions i fundacions inscrites al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES).
  • Les fundacions inscrites al Registre corresponent, que prevegin com a finalitat o objectius en els seus estatuts, la promoció del cooperativisme.
  • Altres tipus d’entitat segons les especificitats de cada línia de subvenció
  • Les agrupacions sense personalitat jurídica constituïdes per les entitats esmentades als apartats anteriors.

 

October 10 2018

Details

Start: October 10, 2018 @ 08:00
End: October 31, 2018 @ 17:00
Event Categories:
Website: Visit Event Website