Entitats associades

Entitats associades

URV Emprèn: entitats associades

Són moltes les institucions que es preocupen de crear la cultura emprenedora i de sensibilitzar a les persones interessades en descobrir nous horitzons i aprofitar les oportunitats. L’emprenedoria avui és un fenomen d’interès general.

El conjunt de les institucions que compartim aquest objectiu formem un ecosistema divers que facilita el procés de gestació i creació de nous projectes econòmics i/o socials, des de la seva fase prenatal fins a una dilatada postnatalitat.

En aquest context hi coincidim totes les administracions públiques (Generalitat de Catalunya, Diputació, Consells Comarcal, Ajuntaments, Organismes autònoms municipals, etc.), entitats privades (entitats financeres, patronals, sindicats, cambres de comerç, joves cambres, Creu Roja, empreses, acceleradores, fons d’inversió, xarxes d’inversió, etc.) i les universitats que aporten la transferència del seu coneixement i els fruits de la recerca.

Concretament, URV Emprèn incorpora l’activitat de la  Càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses de la Universitat Rovira i Virgili, el Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi) de la Fundació de la Universitat Rovira i Virgilii i institucions i entitats com la Diputació de Tarragona, ajuntaments, consells comarcals, cambres de comerç, les patronals CEPTA i PIMEC; i els 15 vivers d’empreses municipals de la demarcació, a més d’organitzacions com SECOT, la Jove Cambra i la Creu Roja.